تجهیزات

تجهیزات

تجهیزات

توضیحات محصول

این شرکت در ارتباط با تجهیز و تامین اقلام آزمایشگاهی نظیر شیشه آلات، محیط های کشت، دستگاه های آزمایشگاهی و واردات مواد شیمیایی و شیمیایی تخصصی فعال می باشد.