بن ماری جوش سرولوژی

بن ماری جوش سرولوژی (حمام آب آزمایشگاهی) یک منبع حرارتی غیر مستقیم است که در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی-دارویی-تحقیقاتی-بیمارستانی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اکثر آزمایشگاه‌ها اجتناب از تغییر ناخواسته شرایط محیط برای نمونه‌ها دارای بالاترین اولویت است.

همچنین در برخی آزمایش‌ها جهت واکنش‌های آنزیماتیک و شیمیایی نیاز به دمای مشخص و ثابت نگه داشتن دمای مورد نظر به صورت یکنواخت و غیر مستقیم در مدت زمان مشخص لازم و ضرورری است تا نمونه‌های مورد آزمایش در معرض آسیب و تخریب قرار نگیرند.

بن ماری جوش سرولوژی به عنوان یک منبع حرارتی غیر مستقیم برای گرم کردن مواد شیمیایی قابل اشتعال به جای شعله مستقیم برای جلوگیری از اشتعال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمینه‌های دیگر استفاده از آن شامل گرم کردن معرف‌ها، ذوب بستر یا انکوباسیون کشت سلولی است.

دستگاه بن ماری جوش سرولوژی آزوتک در دو حجم 11لیتری و 22لیتری طراحی گردیده است تا پاسخگوی سلیقه‌ها و نیاز کاربران گوناگون باشد.