شلف

جزیره وسط

شلف

توضیحات محصول

شلف ها در اصل داکت هایی مخصوص هستند که جهت عبور تاسیسات مورد استفاده قرار می گیرند و امکان نصب شیرهای آزمایشگاهی و پریزهای برق روی آن وجود دارد. شلف وسط تقسیم بندی می شود. شلف کنار در ابعاد 10 در 15 در حدفاصل بین کابینت زمینی و دیواری و طولی به نسبت محل مشخصی ساخته می شود و محل نصب آن روی میز وسط بوده و در 2 طبقه ساخته می شود.

طبقه اول محل عبور تاسیسات است و قسمت دوم به عنوان طبقه و استفاده بهینه آزمایشگاه طراحی گردیده است. رویه ها تنوع بسیار زیادی از نظر جنس و رنگ دارند و یکی از مهمترین قسمت های قابل بررسی در ساخت سکوهای آزمایشگاهی هستند و می بایست حتما با توجه به نوع مواد مصرفی در آزمایشگاه انتخاب گردند.

معمولا بهترین رویه ها مقاوم به عوامل فیزیکی و شیمیایی هستند و عامل دیگر قیمت مناسب آنهاست که می تواند از سرامیک های ضد اسید- رویه های استیل و … انتخاب گردند.