میزوسط دو طرفه

سکوبندی آزمایشگاهی

میزوسط دو طرفه

توضیحات محصول

این سکو در عرض های 120 و 160 سانتی متر با ارتفاع 90 سانتی متر تولید می شود که از لحاظ فنی دارای مشخصات میز کنارمی باشد. سکو دو طرفه از 2 سکو یکطرفه که به صورت قرینه و پشت به هم در وسط آزمایشگاه قرار میگیرد تشکیل شده است که امکان استفاده بیشتر از فضای آزمایشگاه و کار دور تا دور را فراهم می سازد و کلیه امکانات تاسیساتی را دارا می باشد.