پروژه ها

 • کارخانه لبنیات سلامت آقای نقدیان
 • شرکت مدی تک سیس آقای دکتر حاجی پور
 • دانشکده داروسازی شهید بهشتی
 • آزمایشگاه بوعلی (قم)
 • کارخانه سوت ایچ (تبریز)
 • بیمارستان شهید رهنمون یزد آقای ملانوری
 • دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد آقای رشیدی
 • آقای دکتر فاکر
 • بیمارستان امام خمینی (ایلام)
 • کارخانه خشکبار ایوب (شهرک صنعتی شمس آباد)
 • آزمایشگاه سینا(یزد) آقای دکتر محمد جواد آریا
 • دانشکده کشاورزی ارومیه
 • شرکت کاویان پژوه
 • سازمان انزژی اتمی (تهران)
 • آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی (اصفهان) آقای مهندس نا