سکوبندی آزمایشگاهی

بنابر کاربری آزمایشگاه ، سکوها به 4 نوع تولید و اجرا می شود که عبارتند از:

1- سکوهای کناری، 2- میز وسط دو طرفه، 3- کابینت های دیواری، 4- شلف ها، قبل از توضیح کامل درباره سکوها این نکته را یادآوری می شویم که کلیه سکوها قابلیت مونتاژ در آزمایشگاه به صورت پیچ و مهره را دارند.

هود لامینار

محفظه ای برای تهویه کردن می باشد که از پرسنل، محصولات و محیط کار محافظت میکند.برای حفاظت از پرسنل دارای یک درب در جلو و جریان هوای درونی است که همچنین برای حفاظت از محصول دارای جریان هوای عمودی از بالا یا پایین هود می باشد که قبل از ورود به محفظه ، از فیلتر ها عبور میکند. این هود برای محافظت از محیط کار، هوایی که از هود خارج می شود را نیز از یک فیلتر عبور می دهد که این فیلتر علاوه بر آن از ایجاد فشار مثبت در داخل هود نیز جلوگیری میکند

هود شیمیایی آزمایشگاهی

هود شیمی نخستین محافظ برای کارکنان و محیظ آزمایشگاه در هنگام کار با موارد خطرناک شیمیایی است. به عنوان یک قاعده کلی هنگام کارکردن با موادی که به طور محسوس فرار هستند و یا جزء موارد فوق العاده خطرناکی هستند که اصلی ترین روش ورود آن ها به بدن از طریق تنفس است، باید از هودهای شیمیایی استفاده کرد.

تجهیزات

این شرکت در ارتباط با تجهیز و تامین اقلام آزمایشگاهی نظیر شیشه آلات، محیط های کشت، دستگاه های آزمایشگاهی و واردات مواد شیمیایی و شیمیایی تخصصی فعال می باشد.

کابینت نگهداری مواد

کابینتی است جهت نگهداری مواد شیمیایی بسیار فرار که علی رغم بسته بودن درب آن ها امکان نشت گازهای زیان آور و سمی آنها در فضای آزمایشگاه وجود دارد و می بایست در محلی نگهداری شود که بتوان این گازها را به خارج از آزمایشگاه هدایت کرد. این امر توسط Safety Cabinet (کابینت نگهداری مواد) به وسیله فن موجود در آن و لوله خروجی آن میسر می شود.

هود کشت بافت

هود گیاه‌شناسی (Horizental) جهت استفاده در مراکزی که کشت بافت گیاهی و تحقیقات گیاه‌شناسی انجام می‌دهند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دستگاه ضد عفونی کننده ماسک، تجهیزات انفرادی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

دستگاه ضد عفونی کننده ماسک، تجهیزات انفرادی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی توسط اشعه UV (ماورابنفش)